Στα 67 η σύνταξη από το 2013

Από Κώστας Κατίκος, στον Τύπο της Κυριακής  23/09/2012
`

….Ας όψονται όσοι πριν 3 μήνες πίστεψαν όσα έλεγαν κι’έγραφαν ΜΜΕ σαν το παραπάνω…

Μεταβατικό διάστημα στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη από την 1/1/2013 εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση, ώστε να μη θιγούν όσοι έχουν ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013 (πιθανώς και του 2014).

Αυτό προβλέπει το «σχέδιο για σύνταξη στα 67» που ήδη άρχισαν να επεξεργάζονται υπηρεσιακά στελέχη με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 2 χρόνια θα επηρεάσει όχι μόνο το γενικό όριο εξόδου που είναι το 65ο έτος, και πάει στο 67ο, αλλά και όλα τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας, με βάση τα οποία συνταξιοδοτείται η πλειονότητα των ασφαλισμένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι επιπτώσεις και ποιοι τελικά θα «πληρώσουν» τη σύνταξη στα 67 θα εξαρτηθούν από τη μεταβατικότητα που θα αποφασίσει να δώσει η κυβέρνηση, με στόχο αφενός να μην τσακίσει δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν πάνω από 25 χρόνια εργασίας και αφετέρου να πετύχει τα έσοδα της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ που ενέταξε στο πακέτο των 11,66 δισ. ευρώ από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη.

Το παζάρι και το γράψε-σβήσε για τα θεμελιωμένα δικαιώματα έχει ήδη αρχίσει και τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας κρατούν μικρό καλάθι για το αν και κατά πόσο είναι εφικτό να γλιτώνουν την αύξηση κατά 2 έτη κάποια από τα λεγόμενα «ενδιάμεσα» όρια ηλικίας.

Από τη στιγμή που τα 65 γίνουν 67 το 2013, θα επέλθει αναπόδραστα η αύξηση κατά 2 έτη και στα χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (δηλαδή τα 58 θα γίνουν 60, τα 59 θα πάνε στα 61 κ.ο.κ.). Οι πίνακες που δημοσιεύει σήμερα ο «ΤτΚ» είναι ενδεικτικοί για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων οι οποίοι επηρεάζονται από τη σύνταξη στα 67.

Κορυφαίο στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είπε στον «ΤτΚ» ότι εξετάζεται η μετάβαση στα 67 για τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας να γίνει σταδιακά με την προσθήκη εξαμήνων στα υφιστάμενα όρια συνταξιοδότησης.

Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ κ.ά.) που είναι 58 ετών και δεν έχει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2012, θα επιβαρυνθεί με αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη, από το 2013, δηλαδή θα βγει στη σύνταξη στα 60. Εκείνο που μένει ανοιχτό προς διαπραγμάτευση είναι αν η μετάβαση στα 60 θα γίνει μια κι έξω ή αν θα γίνει με την προσθήκη έξι μηνών κατ’ έτος στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ίδιο θα συμβεί και με όσους δεν έχουν φέτος την 25ετία, που είναι η θεμελίωση δικαιώματος για τις περισσότερες εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.
Το «επικίνδυνο» πεδίο όμως στις επερχόμενες αλλαγές αφορά κυρίως τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους έχουν ασφαλιστεί μέχρι τις 31/12/1982 και αυτό γιατί στην πλειονότητά τους βγαίνουν στη σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Όσοι δεν έχουν φέτος την 35ετία είναι πολύ πιθανό να εγκλωβιστούν στις αλλαγές και το χειρότερο θα ήταν να επιβληθεί η σύνδεση της συνταξιοδότησής τους με όριο ηλικίας.

ΙΚΑ: Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993 -Πλήρης σύνταξη

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500 Μέχρι  31/12/2010 4.500 60
4.500 2011 4.500 61
4.500 2012 4.500 62
4.500 2013 6.000 ή 6.300 (αντί 4.500)Εξετάζεται σταδιακή αύξηση των ημερών ασφάλισης κατά 300 ή 150 ημέρες ανά εξάμηνο. 65 (αντί 63)
4.500 2014 66 (αντί 64)
4.500 2015 67 (αντί 65)

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται με τον ισχύοντα νόμο 3863/10 από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της. Δηλαδή η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το 2012 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της. Εξετάζεται η θεμελίωση να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από το 2013, δηλαδή να μπορεί η εργαζόμενη που γίνεται 60 ετών το 2013 να κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας, δηλαδή στο 65ο αντί του 63ου.

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993-Μειωμένη σύνταξη

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
4.500 Μέχρι  31/12/2010 4.500 55
4.500 2011 4.500 56
4.500 2012 4.500 57
4.500 2013 6.000 ή 6.300 (αντί 4.500)Εξετάζεται σταδιακή αύξηση των ημερών ασφάλισης κατά 300 ή 150 ημέρες ανά εξάμηνο. 60 (αντί) 58
4.500 2014 61 (αντί 59)
4.500 Μετά την 1η/1/2015 62 (αντί 60)

Παρατηρήσεις

Στις παραπάνω περιπτώσεις με το νόμο 3863/10, το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας.  Για παράδειγμα η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Εξετάζεται η θεμελίωση να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από το 2013, δηλαδή να μπορεί η εργαζόμενη που γίνεται 55 ετών το 2013 να κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας, δηλαδή στο 60ό αντί του 58ου. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης εκτός από τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της προηγούμενης πενταετίας.


Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
10.000 Μέχρι  31/12/2010 10.000 57 πλήρης55 μειωμένη
10.000 2011 10.400 58 πλήρης56 μειωμένη
10.000 2012 10.800 58 + 6 μήνες πλήρη56 + 6 μήνες μειωμένη
10.000 2013 11.200 61 (αντί 59) πλήρης59 (αντί 57) μειωμένη
10.000 2014 11.600 61,6 (αντί 59,6) πλήρης59,6 (αντί 57,6) μειωμένη
10.000 Μετά την 1η/1/2015 12.000 62 (αντί 60) πλήρης

Παρατηρήσεις

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 2011 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 ημερών ασφάλισης.

Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1993, στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟΗΛΙΚΙΑΣ
10.500 Μέχρι 31/12/2010 10.500 55 πλήρης53 μειωμένη
10.500 2011 10.500 55 + 9 μήνες πλήρης53 + 9 μήνες μειωμένη
10.500 2012 10.500 56 + 6 μήνες πλήρης54 + 6 μήνες μειωμένη
10.500 2013 10.500 59,3 (αντί 57,3) πλήρης57,3 (αντί 55,3) μειωμένη
10.500 2014 10.500 60 (αντί 58) πλήρης58 (αντί 56) μειωμένη
10.500 2015 10.500 60,9 (αντί 58,9) πλήρης58,9 (αντί 56,9) μειωμένη
10.500 2016 10.500 61,6 (αντί 59,6) πλήρης59,6 (αντί 57,6) μειωμένη
10.500 Μετά την 1η/1/2017 10.500 62 πλήρης60 μειωμένη

Στα Βαρέα εξετάζεται να δοθεί αρκετό μεταβατικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει η θεμελίωση δικαιώματος με το όριο ηλικίας που απαιτείται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 με Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα.

Γυναίκες μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν από το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟΗΛΙΚΙΑΣ
5.500 Μέχρι 31/12/2010 5.500 55 πλήρης50 μειωμένη
5.500 2011 5.500 57 πλήρης52 μειωμένη
5.500 2012 5.500 60 πλήρης55 μειωμένη
5.500 Μετά την 1η/1/2013 5.500 67 (αντί 65) πλήρης62 (αντί 60) μειωμένη


Παρατηρήσεις

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 60 ετών πλήρη και 55 ετών μειωμένη.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσων έχουν ασφαλισθεί σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών) από 1η/1/1983 μέχρι 31/12/1992. ΑΝΔΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992 με 35 έτη ασφάλισης

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 35 58
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 62 (εξετάζεται να παραμείνει το 60ό για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα εντός του έτους)
2014 39 62
2015 40 62

Κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014 ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε. Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

Με την αύξηση κατά 2 έτη, θα υπάρξει μεταβατικό διάστημα για να μη θιγούν όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα για πλήρη σύνταξη.

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2012 25 62 57
2013 25 65 (εξετάζεται να διατηρείται το 63ο για όσες θεμελιώνουν εντός του έτους) 60 (εξετάζεται να παραμείνει το 58ο για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης εντός του έτους)
2014 25 66 (εξετάζεται να διατηρείται το 64ο για θεμελίωση εντός του έτους) 61 (εξετάζεται να παραμείνει το 59ο για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης εντός του έτους)
2015 25 67 62 (αντί 60)

ΔΕΚΟ-Τράπεζες, Δημόσιο – Μητέρες με ανήλικα παιδιά υπαχθείσες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ
Μέχρι 31/12/2012 25 55 53
Από 1η/1/2013 25 67 (από 65) 62 (αντί 60)

Παράδειγμα κατοχύρωσης θεμελιωμένου δικαιώματος: Μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί, θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Αν όμως «πιάσει» την 25ετία μετά το 2013 τότε θα βγει είτε με μειωμένη σύνταξη στα 62 είτε στα 67 με πλήρη. Ενώ δηλαδή θα έβγαινε στα 55 της, τώρα, με το συνδυασμό του ασφαλιστικού νόμου 3863/10 από τη μία, που ανεβάζει στα 65 το όριο ηλικίας από το 2013, και με τη νέα αύξηση του ορίου για σύνταξη κατά 2 έτη, φορτώνεται συνολικά 5+2=7 έτη για λήψη μειωμένης σύνταξης και 10+2=12 έτη για πλήρη σύνταξη!

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων) – Ανδρες–Γυναίκες 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΤΟΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟΗΛΙΚΙΑΣ
15 Οποτεδήποτε 15 65 μέχρι 31/12/201267 από 1η/1/2013
35 2012 37 60
35 2013 38 62 (από 60)
35 2014 39 62 (από 60)
35 μετά την 1η/1/2015 40 62 (από 60)

Δείχνουν την έξοδο σε 60.000 υπαλλήλους

Βόμβα σκάει στο Δημόσιο με 60.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις το 2013 και το 2014. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη σύνδεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ώστε όσοι δεν θελήσουν να πάνε σε συνταξιοδοτική εφεδρεία να έχουν ως εναλλακτική επιλογή την υποχρεωτική παραμονή για σύνταξη στα 67!

Το σχέδιο αυτό απορρέει από τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, κατά 150.000 ως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, ειδικά για το Δημόσιο, προτείνεται η κατάργηση των συνταξιοδοτικών προνομίων για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 ώστε να διευκολυνθεί μέσα σε ένα με δύο χρόνια η αποχώρηση ενός «ιδιαίτερα σημαντικού» αριθμού δημοσίων υπαλλήλων. Για να γίνει αυτό προτείνεται να απαλειφθούν διατάξεις του νόμου 3865/10 (ασφαλιστικό Δημοσίου) με τις οποίες ορίστηκε ότι οι υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2010 εξακολουθούν να το διατηρούν οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν, καθώς εξαιρούνται από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο έτος, που τώρα πάει στα 67! Όσοι δηλαδή δεν φύγουν τώρα ή μέσα στο 2013, θα «κλειδωθούν» για σύνταξη στα 67!

Αποτέλεσμα αυτών των ευνοϊκών διατάξεων (σ.σ.: οι οποίες ισχύουν και για τις ΔΕΚΟ με το νόμο 3863/10) είναι ότι ένας υπάλληλος που είχε μέχρι τις 31/12/2010 συμπληρωμένη 25ετία στο Δημόσιο και θεμελίωνε δικαίωμα αποχώρησης από το 55ο μέχρι το 60ό έτος να μην επηρεάζεται από την ενδιάμεση αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο, και τώρα στο 67ο έτος, ή από την αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης στα 40 έτη για σύνταξη στο 60ό έτος!Με την κατάργηση όμως αυτών των ευνοϊκών διατάξεων, πολλοί θα φύγουν άμεσα για να γλιτώσουν μια απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έως και 10-12 χρόνια!Όσοι δεν αποχωρήσουν, θα μπουν αναγκαστικά στον προθάλαμο της συνταξιοδοτικής εφεδρείας. 
Στα θετικά της πρότασης αυτής που ισοδυναμεί με ένα σχέδιο εθελουσίας εξόδου είναι ότι θα διευκολύνει την πρόσληψη νέων σε ηλικία υπαλλήλων στο Δημόσιο, οι οποίοι θα αμείβονται και με χαμηλότερους μισθούς. Στα αρνητικά είναι ότι για ένα διάστημα θα υπάρξει μεγάλη πίεση στα Ταμεία, αλλά ενδέχεται το κόστος για τον Προϋπολογισμό να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα πληρώσει για την εφεδρεία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με 29 έτη.
1. Μισθός 1.983 ευρώ.
2. Μισθός με εφεδρεία (60% των αποδοχών): 1.190 ευρώ.
3. Ασφαλιστικές εισφορές κράτους: 143 ευρώ.
4. Τελικό κόστος εφεδρείας για τον Προϋπολογισμό: 1.380 ευρώ.
5. Σύνταξη μετά από τριετή εφεδρεία: 1.276 ευρώ.
6. Αν το κράτος καλύψει και τις εισφορές του δημοσίου υπαλλήλου, τότε το συνολικό κόστος (μισθός εφεδρείας και εισφορές) μπορεί να φτάσει στα 1.790 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με 29 έτη
1. Μισθός (μικτά) 1.983 ευρώ.
2. Συντάξιμες αποδοχές: 1.685 ευρώ (1.545+140).
3. Ποσό σύνταξης: 1.117 ευρώ.
4. Επίδομα εξομάλυνσης: 45 ευρώ.
5. Σύνολο σύνταξης: 1.162 ευρώ.
6. Με την άμεση (πρόωρη) αποχώρηση θα καταβάλλεται μικρότερο ποσό σύνταξης από αυτό που θα έπαιρναν οι υπάλληλοι που θα παρέμεναν για περισσότερο χρόνο στο Δημόσιο αποφασίζοντας να αποχωρήσουν όποτε το θελήσουν.

Κώστας Κατίκος, στον Τύπο της Κυριακής

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 • NAOMI KLEIN Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΒΙΒΛΙΟ-ΚΛΙΚ.

  Ολόκληρο το Βιβλίο Μπέστ-σέλλερ, προσφορά του συνεργάτη μας ftanei_pia στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ. Για να μαθαίνουν νέοι και παληοί.

  Το βιβλίο της Νάομι Κλάιν συγκλονίζει με τις ομοιότητες που βιώνει το πειραματόζωο Ελλάς. Αφού πριν χρόνια η νεοφιλελεύθερη σχολή Φρίντμαν τα εφάρμοσε στη Λατ, Αμερική, Πολωνία, Μεγ. Βρεττανία, Ινδονησία, Ρωσία, Σρι Λάνκα, Ιράκ. κ.α

 • «Καλώς ήρθες» CIA #Twitter & # Facebook!

  Η CIA εισέρχεται στα κοινωνικά δίκτυα για να παρακολουθεί, κατασκόπευει και να προβλέπει τις παγκόσμιες τάσεις.

 • Πακέτο!

  θα τους ταραξουμε στη νομιμότητα (κι'όσοι προκάνουμε..)

 • Μπορεί ο αστυνομικός να είναι χρυσαυγίτης;

  Δεν υποστηρίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες της ΕΛΑΣ που ψηφίζουν τα αυγά είναι ναζιστές ή συνειδητοί αντι-δημοκράτες – αν και αυτή η επιλογή δεν έχει το παραμικρό ελαφρυντικό. Ωστόσο, τα μεγάλα ποσοστά που παίρνει η ΧΑ ξανά και ξανά εκεί που ψηφίζουν οι αστυνομικοί δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Το μήνυμα που προκύπτει είναι σαφέστατο και κανένας δε μπορεί να το αγνοεί.

  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ- http://wp.me/pVnfp-g9p

 • Σαν να μην πέρασε μιά μέρα…

  2400 Χρόνια Πίσω ;

 • Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

 • Πρόσφατα άρθρα

 • ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π

 • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ; ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

  Μας "πυροβολούν" εν ψυχρώ, μας γυρίζουν στην Γιούλεν των αμερικάνων και αυτοί αντί να ξεσηκώνονται και να τα κάνουν όλα λαμπόγιαλο, παρακολουθούν και μελετούν τις εξελίξεις, ψύχραιμοι και ωραίοι. Και οι "πέτρες δεν έχουν ακόμη αρχίσει να ίπτανται"..

  Εκείνα τα χρήματα του "κουμπαρά" Μπάρδη-Ομοσπονδίας που μας λέγατε πως πήγαιναν οι περικοπές των αποδοχών, εννοείτε πως θα είναι το ισοδύναμο από τις απώλειες στο εφάπαξ;

 • Μεταπληροφορίιες

 • Αγωνιστικο και Λυτρωτικό το 2014

 • Χάουαρντ Ζιν (1923-2010)

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟ (1,2,3,4 Κεφάλαια)

 • ΑΝ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ

  Οταν στην πρώτη σελίδα του blog υπάρχει η (μοναδική) παραπομπή σε παράταξη κόμματος; Και που έχει ζητηθεί η απομάκρυνση της πολλές φορές; Μετά απορούμε για την αναξιοπιστία-ανυποληψία του κομματικού συνδικαλισμού;

 • ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ…

 • Αυτό όμως που δημιουργεί ανησυχίες στο προσωπικό τη ΕΥΔΑΠ, είναι η σιγή της ΟΜΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για να δημιουργήσει το "αντίπαλο δέος" στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ. Στην ίδια ανάρτηση στο fb, σε ερώτηση στο πρόεδρο της ΟΜΕ: "Στη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν συντονιστικό φορέων, ξεκίνησαν καμπάνια "SOSτε το νερό" και κατάφεραν ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης και των γύρων δήμων για διενέργεια δημοψηφίσματος. Η ΟΜΕ πότε θα αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες συντονισμού και στην Αττική;" η απάντησή του ήταν: "η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα. Οι συνάδελφοί μας στην Θεσσαλονίκη ακολουθούν την δική τους τακτική, και καλά κάνουν, και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθειά τους και εμείς ακολουθούμε την δική μας τακτική. Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας, πάντα στο πλαίσιο της τακτικής μας". Δηλαδή; Ποιά "άλλη" τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς. Διαφορετική από αυτή του συντονισμό, συνεργασία και κοινή δράση με όσους συμφωνούν στην μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ; Διαφορετική από το να βάλουμε στη μάχη τους δήμους και την περιφέρεια της Αττικής; Τι περιμένει η ΟΜΕ; Να ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΥΔΑΠ για να αναλάβει πρωτοβουλίες; Ήδη έχουμε αργήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενημέρωση, συσπείρωση, κοινή αγωνιστική στάση όλου του προσωπικού και των συλλόγων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πρόσκληση σε δήμους, φορείς και πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά για την δημιουργία συντονιστικού φορέα που θα οργανώσει την προσπάθεια θα ξεσηκώσει τους πολίτες ενάντια στο έγκλημα του ξεπουλήματος της ΕΥΔΑΠ. Τώρα πριν είναι πολύ αργά.(Από blog ΣΕΚΕΣ)

  ...και μετά μου λες "γιατί δε σου γράφω"; Πρόεδρος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ: «η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα»... ,, Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας.!!! Περισσότερα ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ > και αν δεν ανοίγει ΚΛΙΚ ΕΔΩ---> : http://wp.me/pVnjk-eqb

 • ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΥΔΑΠ

 • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  Σεπτεμβρίου 2012
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Αυγ.   Οκτ. »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΙ’ ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠ΄ΤΗ ΠΕΙΝΑ

  Αυτοοργάνωση, επιτροπές εργαζομένων παντού, αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες

 • ΕΥΔΑΠ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

  protovoulia1.eydap@gmail.com
  ---------
  ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ.
  ---------
  -Μπορείτε να δημοσιεύσετε άρθρο σας -επώνυμα ή με τα αρχικά*.
  Παράκληση: Χωρίς ύβρεις και συκοφαντίες
  *Τα πλήρη στοιχεία στη διάθεση μας.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • «Έπεσε» στο μάτι μας

  και γελάσαμε ..πικρά

 • Αυτό όμως που δημιουργεί ανησυχίες στο προσωπικό τη ΕΥΔΑΠ, είναι η σιγή της ΟΜΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για να δημιουργήσει το "αντίπαλο δέος" στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ. Στην ίδια ανάρτηση στο fb, σε ερώτηση στο πρόεδρο της ΟΜΕ: "Στη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν συντονιστικό φορέων, ξεκίνησαν καμπάνια "SOSτε το νερό" και κατάφεραν ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης και των γύρων δήμων για διενέργεια δημοψηφίσματος. Η ΟΜΕ πότε θα αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες συντονισμού και στην Αττική;" η απάντησή του ήταν: "η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα. Οι συνάδελφοί μας στην Θεσσαλονίκη ακολουθούν την δική τους τακτική, και καλά κάνουν, και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθειά τους και εμείς ακολουθούμε την δική μας τακτική. Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας, πάντα στο πλαίσιο της τακτικής μας". Δηλαδή; Ποιά "άλλη" τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς. Διαφορετική από αυτή του συντονισμό, συνεργασία και κοινή δράση με όσους συμφωνούν στην μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ; Διαφορετική από το να βάλουμε στη μάχη τους δήμους και την περιφέρεια της Αττικής; Τι περιμένει η ΟΜΕ; Να ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΥΔΑΠ για να αναλάβει πρωτοβουλίες; Ήδη έχουμε αργήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενημέρωση, συσπείρωση, κοινή αγωνιστική στάση όλου του προσωπικού και των συλλόγων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πρόσκληση σε δήμους, φορείς και πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά για την δημιουργία συντονιστικού φορέα που θα οργανώσει την προσπάθεια θα ξεσηκώσει τους πολίτες ενάντια στο έγκλημα του ξεπουλήματος της ΕΥΔΑΠ. Τώρα πριν είναι πολύ αργά.(Από blog ΣΕΚΕΣ)

  ...και μετά μου λες "γιατί δε σου γράφω"; Πρόεδρος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ: «η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα»... ,, Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας.!!! Περισσότερα ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ -ΛΙΝΚ //σε περίπτωση που δεν ανοίγει το προηγούμενοι ΚΛΙΚ ΕΔΩ---> : http://wp.me/pVnjk-eqb

 • Τα πάντα διαλύονται, ξεπουλιούνται..Η Α.Ε. εκποίησης δημόσιας περιουσίας δουλεύει! Εμείς? (ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ)

  ...Εμείς οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια... τι κάνουμε, τι περιμένουμε για να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας; Τιιιιιιιιιιιιι;

  ..και τα συνδικάτα, οι παρατάξεις, οι δεκάδες "συνδικαλιστές| (βάλτε όποια και όποιους φαντάζεστε) στη ..νιρβάνα τους?

 • ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πότε θα γυρίσουμε σελίδα; Δεν αρκούν 40 σχεδόν, χρόνια συναλλαγής, διαφθοράς, ιδιοτέλειας, πελατειακών σχέσεων; Θα πρέπει μήπως να τα ..κατοστήσουμε;

 • αν

 • Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: